WinSAD

https://mirkom.info/wp-content/uploads/2019/04/winsad-1-380x380.png

Do czego służy program WinSAD?

Program WinSAD jest przeznaczony do wypełniania, przechowywania i drukowania dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, CMR, EUR, świadectw pochodzenia, deklaracji skróconych, a także do wystawiania faktur VAT (w tym eksportowych oraz unijnych). Dodatkowe moduły umożliwiają prowadzenie elektronicznego rejestru procedur uproszczonych, pełną obsługę i wymianę komunikatów z systemem NCTS, ECS, saldowanie zabezpieczeń w tranzycie, wygodne generowanie deklaracji Intrastat, a także – za pomocą modułów dodatkowych – wypełnianie dokumentów INF1-9, T5, WPR1, CIM, SMGS, ADT i UDT, karnetów TIR, listów przewozowych CMR i świadectw ATR.

Obecnie program WinSAD dostępny jest w dwóch wersjach:

WinSADIB – oparty na bazie danych Firebird/Interbase;
WinSADMS – oparty na bazie danych MSSQL.
Obie wersje programu WinSAD mają taki sam wygląd oraz niemal identyczną funkcjonalność.

Wcześniejsze wersje programu, tzn. “stary” WinSAD, WinSADEU oraz WinSADIBLite zostały wycofane ze sprzedaży.

Wycofany ze sprzedaży został także WinSADOR (z uwagi na małe zainteresowanie).

Program jest zabezpieczony za pomocą układu szyfrującego na porcie USB.

Oferujemy aktualizację oprogramowania.

Intrastat

Do czego służy IntrastatIB?

IntrastatIB jest przeznaczony do wypełniania i obsługi deklaracji Intrastat. Program usprawnia prowadzenie ewidencji przywozów i wywozów wewnątrzwspólnotowych i umożliwia tworzenie dokumentów związanych z obrotem wewnątrzunijnym.

IntrastatIB pracuje na wydajnej bazie danych FirebirdSQL i dzięki temu umożliwia wygodne i sprawne prowadzenie rejestrów Intrastat dla jednej lub wielu firm, także z bardzo dużej ilości faktur.

Przykładowe funkcje:

  • generowanie kwartalnych i miesięcznych dokumentów VAT-UE,
  • pobieranie aktualnych kursów walut z Internetu,
  • operacje na fakturach (koszty transportu, elementy kalkulacyjne) – zarówno do danych pozycji towarowych, całych faktur, jak i wielu faktur,
  • weryfikacja stawek VAT dla poszczególnych towarów z taryfą celną,
https://mirkom.info/wp-content/uploads/2019/04/intr-380x380.png