Rachmistrz GT

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

 

Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERT: Rachmistrza 4 i Rachmistrza dla Windows. To sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

https://mirkom.info/wp-content/uploads/2018/11/rachmistrz_gt-430x435.png

Najważniejsze cechy:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego
  (w zależności od wybranej formy księgowości)
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą
  zakupów
 •  prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych,
  rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów
 •  rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry
  dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu
  składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy)
 • wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie
  zdefiniowanych schematów wynagrodzeń).
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie
  ewidencji wyposażenia i remanentów