WAPRO Analizy

Nowoczesny system analityczny wspierający podejmowanie trafnych decyzji biznesowych

WAPRO Analizy jest elementem systemu zarządzania firmą WAPRO ERP i przeznaczony jest do analizy zarejestrowanych w tym systemie danych handlowych oraz finansowo –księgowych. Umożliwia tworzenie bardzo wszechstronnych, szybkich, interaktywnych analiz. Aplikacja dedykowana jest dla menadżerów oraz osób zajmujących się zarządzaniem firmą, działem firmy, ustalaniem strategii firmy, strategii zakupów i sprzedaży.

Cały proces analizy składa się dwóch etapów:

  • przygotowania odpowiedniego do projektu analizy zestawu danych, czyli wyboru wymaganego zbioru danych (dane handlowe lub finansowo księgowe), zdefiniowania wymaganego zestawu wymiarów, poziomów i miar.

 

  • pracy w wewnętrznej przeglądarce danych w celu odpowiedniego skonfigurowania w/w wymiarów, poziomów i miar tak aby uzyskać odpowiednie zestawienia tabelaryczne i wykresy.
https://mirkom.info/wp-content/uploads/2018/06/analizy-750x1000.jpg

WAPRO Analizy stanowią doskonałe uzupełnienie bogatej oferty raportów dostępnych w naszych programach, które w założeniu przeznaczone są do bieżącej działalności operacyjnej i mają charakter statyczny. Pakiet WAPRO Analizy przeznaczony jest do globalnej analizy procesów zachodzących w firmie, posługuje się wartościami zbiorczymi (sumowanymi) dla wybranych miar –np. ilości sprzedaży netto, zysku netto czy kosztów zakupu, pozwala na dynamiczną zmianę widoków, poziomów agregacji danych, czy sposobu ich grupowania.

 

 

Program WAPRO Analizy nie jest przeznaczony do wykonywania roboczych zestawień rejestrów dokumentów, czy innych zestawień dostępnych w innych naszych aplikacjach systemu zarządzania firmą WAPRO ERP. Można natomiast uzyskać zestawienia niedostępne w innych aplikacjach, można zestawić na przykład całkowite koszty zakupu czy też

sprzedaż netto w tym okresie i analizować je pod różnym kątem. W podziale na firmy, oddziały, magazyny, czy kategorie asortymentowe, asortyment, producentów, dostawców, wyróżniki, indeksy i pola dodatkowe. Można porównywać trendy

wybranych miar dla całych kategorii lub wybranych pozycji asortymentowych, zestawiać listy najlepiej lub najgorzej sprzedających się towarów w magazynach, punktach sprzedaży, u handlowców czy też wyniki osiągnięte z naszymi odbiorcami i wiele innych.

Analizy predefiniowane

Ich celem jest:

Krok 1

umożliwienie natychmiastowego rozpoczęcia pracy z programem i wykonanie potrzebnych zestawień czy wykresów;.

Krok 2

poprzez możliwość powielania ich i modyfikacji -tworzenie pierwszych własnych zestawów danych; WAPRO Analizy.

Krok 3

poprzez analizę predefiniowanych definicji –wsparcie w samodzielnym tworzeniu od podstaw własnych analiz; Początkującym użytkownikom sugerujemy przyjęcie takiej właśnie ścieżki zapoznania się z możliwościami pakietu WAPRO Analizy. Gwarantujemy, że poświęcone 2 lub 3 godziny na naukę zwrócą się w przyszłości z nawiązką ułatwiając codzienną pracę.

https://mirkom.info/wp-content/uploads/2018/07/tabelka-713x612.png