WAPRO Kaper

Kompletny system do prowadzenia księgowości małej firmy

WAPRO Kaper jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości. Opiera się on na księdze przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji sprzedaży, rozliczania dochodów z najmu. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci jest z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

 

WAPRO Kaper zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i US.

 

WAPRO Kaper jest wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

WAPRO Kaper

Księgowość pod kontrolą

Program WAPRO Kaper jest aplikacją, która znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą, nie znając szczegółowo przepisów podatkowych, mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzeniem zapisów do rejestru VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

Program jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa. Jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu częściowo zwalnia użytkownika z obowiązku stałego śledzenia zmian przepisów. Program umożliwia obsługę wielu podmiotów gospodarczych co sprawia, że jest z powodzeniem wykorzystywany przez biura rachunkowe.

Bogata funkcjonalność

WAPRO Kaper łączy w sobie cechy wielu specjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszary działalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też z płacami i umowami cywilnoprawnymi – wszystko zostało zoptymalizowane pod kątem małych przedsiębiorstw.

Program został wzbogacony również o gotowe, automatyczne wypełnianie formularzy deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WAPRO Kaper obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.

Zaawansowany system zabezpieczeń

Każdy użytkownik programu ma przypisany identyfikator i hasło oraz zostaje przydzielony do jednej lub też kilku grup użytkowników. Grupy odpowiadają funkcjom lub stanowiskom występującym w firmie. W ramach każdej grupy istnieje możliwość ograniczenia dostępu do programu i danych na trzech niezależnych poziomach: menu, funkcji oraz zasobów. Daje to w konsekwencji możliwość stworzenia bardzo szczelnego systemu zabezpieczeń.

Przejdź do strony producenta !