WAPRO Fakir

WAPRO Fakir - Nowoczesny program finansowo – księgowy dla małych i średnich firm

WAPRO Fakir jest systemem przeznaczonym do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.

Program Finansowo-księgowy WAPRO Fakir może być stosowany:

 • Jako element składowy systemu zarządzania firmami WAPRO ERP i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu.
 • Niezależnie, jako samodzielny program finansowo-księgowy.
  Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Wieloletni rozwój programu, w dużej oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany jest na:

 • Pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie.
 • Udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, wymaganych w procesach zarządzania firmą.
https://mirkom.info/wp-content/uploads/2018/06/fakir-750x1000.jpg

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • Moduł tworzenia raportów użytkownika.
 • Szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy
 • Mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych
 • Mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków.
 • Automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów.
 • Mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” .
 • Mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań.
 • Mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe.
 • Mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów.

Ponadto, program wyposażony jest w e-Archiwum. Można dzięki temu zapisywać i przechowywać e-faktury oraz kopie elektroniczne standardowych dokumentów. Funkcja wyświetlania e-Dokumentów jako załączników do księgowanych dokumentów systemowych ułatwia pracę księgowym.

Korzyści z użytkowania programu WAPRO Fakir

Zwiększona efektywność i dokładność pracy księgowego, poprzez zautomatyzowanie wszystkich operacji niewymagających jego decyzji.

Równomierne rozłożenie pracy księgowych w całym okresie obrachunkowym, wynikające z możliwości importowania i księgowania dokumentów.

Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie dokumentów i ich dekretowanie. Dzięki temu wszystko stanie się o wiele wydajniejsze.

Zmniejszenie nakładu pracy w firmie związanych z wprowadzeniem danych wynikające z możliwości pracy na wspólnej bazie danych z programem WAPRO Mag

Automatyzacja współpracy

Pełną funkcjonalność i wszystkie zalety programu WAPRO Fakir dostępne podczas pracy programu w systemie WAPRO ERP. Jest on tak zaprojektowany, aby wszystkie aplikacje wchodzące w jego skład współdziałały ze sobą w sposób jak najbardziej pełny i zautomatyzowany.

Więcej informacji na stronie producenta: Przejdź do strony producenta !