WAPRO JPK

Przygotowywanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego z systemu WAPRO ERP

WAPRO JPK w wariancie biuro to dedykowany dla biur rachunkowych program przeznaczony do tworzenia sprawozdawczości JPK na podstawie danych z programów: WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir i WAPRO Fakturka. WAPRO JPK wariant biuro pozwala na:

  • Seryjne wysyłanie co miesiąc, bez wezwania organów podatkowych cyklicznych plików JPK w imieniu klientów biur.
  • Przygotowanie oraz wysyłanie, na żądanie organów podatkowych plików JPK w trakcie kontroli firmy będącej klientem biura.

Program umożliwia przygotowanie i wysyłanie plików JPK przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Bez udziału operatora, automatycznie odbiera i zapisuje w bazie danych Urzędowe Potwierdzenie Odbioru(UPO).

https://mirkom.info/wp-content/uploads/2018/06/jpk-750x1000.jpg

Elastyczna wymiana danych

Możliwość wymiany danych różnymi metodami pomiędzy źródłowymi aplikacjami WAPRO JPK: pobieranie danych z baz danych lub z plików w różnych formach(xml, csv, csv skompresowany(ZIP)) ułatwia wykonywanie obowiązku JPK w imieniu klientów biur korzystających z WAPRO ERP.


Archiwizacja danych

Przechowywanie informacji przekazanych organom podatkowym w bazie danych daje możliwość ewentualnego odtworzenia pliku JPK lub możliwość późniejszego wglądu do zapisanych danych i ich ewentualną weryfikację.


Automatyzacja przepływu danych

Zautomatyzowanie procesu przepływu od pobierania danych JPK, poprzez możliwość podglądu i weryfikacji danych, tworzenie plików JPK, ich wysyłkę aż do odbioru UPO.


Zgodny z przepisami

System WAPRO JPK wariant Biuro generuje pliki XML, których struktura logiczna jest zgodna z aktualnymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów schematami JPK.


Gwarancja bezpłatnej aktualizacji

W przypadku zmian w przepisach posiadacze aktualnej licencji otrzymują darmową aktualizację.


Eliminacja błedów

Automatyzacja prac, wbudowane kreatory oraz mechanizmy kontrolne znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędów.

Program przygotowuje pliki:

  • W zależności od formy rozliczenia firmy z ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów,
  • ewidencji VAT,
  • ewidencji obrotu magazynowego,
  • ewidencji faktur sprzedaży VAT,
  • wyciągów bankowych

Wszystkie operacje przetwarzania danych są w pełni zautomatyzowane, zarówno sporadyczne przygotowywanie i wysyłanie plików na żądanie organów podatkowych jak i regularne, comiesięczne wysyłanie cyklicznych plików JPK w imieniu klientów biura.